ALBUM REVIEW "RÖSTEN FRÅN DET KARELSKA NÄSET"

LIRA Music magazine (Sweden)

"Mattias Lies har här tonsatt dikter av Edith Södergran och lagt till två helt egenkomponerade låtar. Musiken tillsammans med texten får det i de flesta fall vid en första lyssning att låta som att det är gamla visor ur svensk vistradition. Bitvis är det musikaliska uttrycket tillsammans med sången nästan bellmanskt.

Lies sångröst är vackert bräcklig och ackompanjeras av lika bräcklig och lågmäld musik som låter texterna komma fram." *

-Filip Vestling, LIRA 

* Read the whole review at the blogg

Album Review "Rösten från det Karelska näset"

Nordic Music Central

Transposing poetry into song lyrics is demanding at the best of times without the imposition of such a time warp but the vocal flows seamlessly in what takes on the appearance of a parting love letter, made even more beautiful by the selective inclusion of a melancholy flute melody over acoustic guitar and piano.

One gets the distinct impression that Edith would have approved.

There’s a video you can watch on You Tube called ‘Discovering the Visionary Poetry of Edith Södergran: A Journey Through Her Life and Work’.

Someone has commented on it, “Did she have any romantic partners?” I’m pretty sure she did. He’s called Mattias Lies.*

- David Bentley, Nordic Music Central

* Read the whole review at the blog.

Album Review "Rösten från det Karelska näset"

CHEERS TO THE VIKINGS (USA & CAN)

"The FinnishSwedish singer-songwriter Mattias Lies’ latest album, Rösten från det Karelska Näset, breathes life into Edith Södergran’s legendary poetry with a stirring musical tribute. Lies’ rich, warm voice lends a timeless resonance to Södergran’s visionary words, ensuring that her poetry transcends language barriers and continues to captivate new generations of listeners. The acoustic instrumentation weaves beautifully with each melody, crafting a captivating blend that draws listeners in from the very first note. In collaboration with a talented team of musicians, Lies pays homage to Södergran’s legacy by creating songs that feel reminiscent of the early 20th century, while still remaining fresh and poignant. The album’s production quality is fascinating, with every instrumental and vocal element thoughtfully arranged and seamlessly blending together."*

* Read the whole review at the blogg

Album review

IGGY (France)

The song “Grubbelhymn” is particularly representative of the general atmosphere of the project. This captivating ballad, which sometimes sounds like a tale, highlights the warm and deep voice of Mattias Lies, sublimating the lyrics imbued with poetry and mystery. (Translated by Professor Google)

Interview

Falu-Kuriren 25/4

Södergran hjälpte Mattias att hitta tillbaks till familjen och sin historia

25 april 2024 06:45

Försoning och död är två teman när faluartisten Mattias Lies släpper ett nytt album. Han har tonsatt den finlandssvenska poeten Edith Södergrans texter och själv återknutit band till sitt eget finska arv.

Edith Södergran var en banbrytande poet och feministisk föregångare i början av förra seklet. Hennes dikter har tonsats av många , från Nicolai Dunger till Lill Lindfors. Nu har faluartisten Mattias Lies tagit sig an hennes texter på albumet "Rösten från det Karelska näset", som nyss kom ut.

Jag har ju känt till Edith Södergran sedan jag var ung och har alltid gillat hennes dikter. Det är mycket död i hennes dikter. Många runt henne dog och själv behandlades hon länge för tuberkulos innan sjukdomen slutligen tog hennes liv. 

- Hon kan bli dramatisk och tung, hon är ju sjuk hela tiden. Jag är ju ingen dödsromantiker, men tycker  att vi har städat undan döden för mycket idag. Vi kan inte leva fullt ut om vi inte har en bra relation till den. 

Mattias Lies har haft ett brokigt förflutet, berättar han, inte minst i förhållande till sin familj. Det har rått delade meningar i familjen om bakgrunden till konflikterna som varit, men Mattias Lies vill inte rota så mycket mer i det. 

- De senaste åren har vi återanknutit kontakten. Min mamma gick bort i höstas och vi återförenades och försonades innan det, säger han. Skivan var i sitt slutskede när det hände. För mig har processen varit otroligt stark. Jag har hittat något som jag längtat efter. Jag var redan inne i en process när mamma dog, med de trauman och minnen som finns i släkten från krig och fattigdom. Det har jag jobbat med på egen hand, men återanknytningen i sig är ett steg att läka som människa. Jag har förändrats och dörren har varit öppen. Jag hade dock inte kunnat göra det själv. Nu har jag kontakt med syskon och så, jag trodde aldrig att det skulle hända. Det betyder inte att vi pratat igenom allt - och jag vet inte om vi ska det heller. JAg är tacksam för det som är. 

Skivan har en luftig ljudbild, i gränslandet mellan pop, folkmusik och visa. Den är delvis skapad i Bingsjö, där en god vän har en stuga. Dit åkte Mattias för att gå igenom det material han hade och även för att göra inspelningen.

 

Interview about the new album

Växjöbladet/ Kronobergaren

April 12th 

SINGLE REVIEW "Höst & Landet som icke är", April 2024

Review, HBN Brazil

"In addition to the strong feeling we feel through this song, there is the entire ideology and message that MATTIAS LIES conveys, proving his talent and a brilliant mind making art."

SINGEL REVIEW- "HÖST & LANDET SOM ICKE ÄR" MARCH 5TH 2024

Interview Punk Head

Were there any challenges or obstacles you faced while creating "Höst & Landet som icke är?"

"As I reconnected with my biological family and Finnish heritage after two decades apart, 'Voices from the Karelian Isthmus' began to take shape. Yet, amidst the album's creation, grief struck with the sudden passing of my mother. While her loss was profound, the shared gratitude for our reunion resonated beyond words, becoming a powerful source of solace during the grieving process. This album, then, is a declaration of love - to Edith Södergran, to my mother, and to the roots that continue to nourish me. It's my ongoing journey of personal peace, woven into the very fabric of these songs."

What is your songwriting process like? How do you usually start crafting a new song?

Melodies often weave their way into my life, inspiring me to weave words to match. This time, however, a magical transformation occurred. Though a century may separate us, the distance between Edith and myself vanished the moment I discovered that the melodies of her poems were already within me. These same melodies had already graced me in recent years, whispering through the air as I sat at the grand piano in Bingsjö rectory. It felt as though her spirit danced beside me, guiding the music towards me. Unwittingly, I had become the voice for her poems, and now, just one final step remained: to share these songs with the world, alongside the talents of my colleagues.

 

Singel Review- "Höst & Landet som icke är" March 4th 2024

Illustrated Magazine (USA, New York)

Mattias Lies’ latest release, “Höst & Landet som icke är,” presents a captivating interpretation of the timeless poetry of Edith Södergran, a Swedish-speaking Finnish poet known for her modernist approach and profound reflections on life and nature. Building upon the success of his previous Edith Södergran single, Lies pays homage to the poet’s rich literary legacy and proves to be a sensitive interpreter of poetry.

The song opens with the evocative poem “Höst,” capturing the essence of Södergran’s youth poetry. Lies’ delicate acoustic guitar work and soft piano accompaniment create a serene backdrop for his thick, deep vocals, which resonate with raw authenticity. The bridge brings dynamism with a solo and transitions seamlessly into “Landet som icke är,” penned shortly before the poet’s passing in 1923.

Lies masterfully captures the essence of Södergran’s introspective reflections on life and the mysteries of existence. The gentle piano melodies ripple alongside ethereal backing vocals to provide a touching backdrop for Lies’ poignant recitation, infusing the poem with longing and melancholy.

Throughout the song, Lies’ arrangements balance reverence for the source material and artistic interpretation. The way he musically elevates Södergran’s words speaks to the enduring power of art to transcend time and space, resonating with audiences across generations.

Review By: Naomi Joan

Said about "Silver & Gold", "Arvet"(2018) and "Still believe in Lies (2013)

Said about "Mattias Lies"(2006) and "Messages" 2008

Live reviews