Lyrics

HÖST
Det blåser från höga Norden
En höstvind så kall och rå,
Och glatt, med jublande sinne
Skall jag ut i granskogen gå.

Jag ville i världen vida
Med klirrande vapen dra,
Jag ville kämpa och strida
I regn och sol lika bra.

I trädgården blommar nu krassen,
Och grönskan är gammal och gul.
Snart snön den vita och kalla
Tillagar åt jorden ett skjul.


Landet Som Icke Är
Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke är.
Landet, där all vår önskan blir uppenbart* uppfylld,
landet, där alla våra kedjor falla,
landet, där vi svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit –
vägen till landet som icke är.
I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona.
Vem är min älskade? Natten är mörk
och stjärnorna dallra till svar.
Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar.
Men ett människobarn är ingenting annat än visshet.
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar,
och det kommer ett svar:
Jag är den du älskar och alltid skall älska.
*Egen tolkning (original: underbart)