Welcome to the extended bio-page.

Bio + comments

"Messages"

Record Union/(ISMA:2008)

Through the new album "Messages", Falun’s native artist Mattias Lies has compiled his second studio album with 12 personal tracks. Often our relationships challenge us to change over time. Sometimes we reach an impasse and we grow apart. On the new album the listener gets to share Lies’ experiences in this field, a life story which contains light as well as darkness. The songs revolve around existential themes, vulnerability and relationships. 

Mattias Lies was born in Falun, Dalarna with a multinational background as he has Swedish, Finnish and Norwegian blood in his veins. At age thirteen he started playing guitar and since he did not know any songs he wrote his own.

"Music became an early valve for my mental condition," says Mattias.“Through my lyrics, I’ve often asked questions of myself and others. My music has been my life's calling and it is a path on which I continue to explore my identity. Songwriting has made me ponder important issues, but above all it has made me realize how lost I was as a person. Many times I have understood the songs long after I’ve written them. "Messages" contains messages to loved ones as well as to people I have met along the journey of life, in addition to some personal reflections."

On the new album, Lies mixes folk music with American rock a la Tom Petty, Neil Young and R.E.M. The album was recorded in Studio Agnas, Falun during two intense weeks in December 2007 and was produced together with the artist Magnus Bergman. The distribution takes place through the indie company ISMA and the new music is now available for listening on the website and on My Space. Lies has appeared on both radio and television. The previous debut album "Mattias Lies" (ISMA: 2006) was frequently played by the Swedish Radio P4 stations. 

 

Mattias comment April 2021

I was trying hard to keep a brave face at this time. I just wanted to play rock n’ roll but I felt like there was something standing between me and the music. Messed up emotions combined with some kind of gratitude towards life turned out to be a good cocktail for this album. 

There was a lot going on behind the scenes that never came out because I did not know how to express myself. Writing music was one thing but speaking openly about how I felt at the time was something completely different. I really got proof of how difficult it was to tell a story that you do not own. I wanted to think I was in control but that was not the case. The shame and guilt I felt was caused by the conflict between me and my family but it complicated things on many levels and stopped me from seeing things for what they really were. At the time we had just moved back to Falun intending to make a positive change. I was hoping that time would have changed something in the relationship between me and my family for the better. I was wrong. Again, I felt  hugely disappointed that my life had not turned out the way I wanted. I experienced the disapproval of my family once again, that they never accepted me for who I was. At that moment, I could not come to terms with my life and the direction it was taking. Life was a challenge to handle on many levels.My rescue came in the form of  my wife and children who provided the acceptance, love and compassion that I needed but I sometimes felt as if we were an oasis in the middle of a desert. 

Mattias 

 

SWEDISH TRANSLATION

Genom nya albumet ”Messages” har Faluartisten Mattias Lies sammanställt sitt andra studioalbum med 12 personliga spår. Våra relationer utmanar oss till att förändras med tiden som går men om inte detta är möjligt så händer det att vi växer ifrån varandra. På nya albumet får lyssnaren ta del utav Lies erfarenheter på området, en saga som innehåller ljus såväl som mörker. Låtarna kretsar kring existentiella teman, relationer och sårbarhet. 

 Mattias Lies är född I Falun, Dalarna med en multinationell bakgrund då han har både svenskt, finskt och norskt blod i sina ådror. Som trettonåring började han spela gitarr och eftersom han inte kunde några låtar så skrev han sina egna. ”Musiken blev en tidig ventil för det egna måendet” säger Mattias som delger:

”Genom mina texter har jag ofta adresserat frågeställningar till mig själv och till andra. Den har varit och är en väg på vilken jag sökt min identitet och mitt kall här i livet. Låtskrivandet har fått mig att begrunda viktiga frågeställningar men framför allt fick den mig att inse hur vilsen jag varit som människa. Många gånger har låtarna fått sin personliga förklaring långt efter det att de tillkom. ”Messages” innehåller meddelanden till nära och kära och till folk jag mött längs livets väg, förutom några personliga reflektioner.” 

På nya albumet blandar Lies folkmusik med amerikansk rock a lá Tom Petty, Neil Young och R.E.M. Albumet spelades in i Studio Agnas under två intensiva veckor i december 2007 och producerades tillsammans med artisten Magnus Bergman. Distributionen sker genom indiebolaget ISMA och den nya musiken finns nu upplagd för lyssning på hemsidan samt på My Space. Lies har medverkat i både radio och tv. Den tidigare debutplattan ”Mattias Lies” (ISMA:2006) spelades friskt i landets P4-stationer. 

 

Mattias kommentar april 2021

Jag försökte verkligen att hålla modet uppe den här tiden. Jag ville bara spela rock n, roll men det fanns något mellan mig och musiken. Förvirrade känslor i kombination med någon form utav tacksamhet gentemot mot livet blev en bra cocktail vid tillkomsten av detta album. 

Det var mycket som pågick bakom kulisserna som aldrig kom fram i den här korta biografin främst med anledning av att jag inte visste hur jag skulle uttrycka mig. Skriva musiken var en sak men att tala öppet om den var en annan femma. Jag fick verkligen kvitto på hur svårt det var att tala om en historia som jag själv inte ägde. Jag ville så gärna tro att jag hade koll men så var det ju inte. Den skam och skuld jag bar på var orsakad av den konflikt som fanns mellan mig och min familj och den gjorde det svårt för mig på många plan. Jag och min egen familj hade dessutom återvänt till Dalarna och Falun med en förhoppning om att tiden skulle ha förändrat någonting i min relation till min biologiska familj. Så blev det nu inte och det höll jag för stunden på att upptäcka. Jag kände mig djupt besvikelsen över att mitt liv inte blivit så som jag en gång hade tänkt mig det. Jag upplevde det underliggande missnöjet från min familj på nytt, att de aldrig accepterat mig för den jag är. För stunden kunde jag bara inte förlika mig med hur mitt liv såg ut eller hur det var på väg att manifesteras. Livet var dualistiskt och en utmaning att hantera på många plan. Min räddning var min fru och våra barn som gav mig den kärlek och medkänsla jag behövde men ibland upplevde jag det som om vi var en oas mitt i öknen. 

Mattias